SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2

im. Marii Dąbrowskiej

w Ostrzeszowie

Zadzwoń do nas:

627 320 649

„Rola zwierząt w życiu człowieka”

Cele konkursu:

 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę.
 • Przybliżenie zależności  i wzajemnych relacji między zwierzętami i ludźmi.
 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej, estetycznej i artystycznej.
 • Wykorzystanie komputera i Internetu jako źródeł informacji i samokształcenia.
 • Eksponowanie dokonań artystycznych dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

 Hasło przewodnie konkursu:

,,Mrówka, piesek, kura, słoń, pszczółka, świnka…….  zwierzaczkowa to rodzinka.

Ludzie o tę rodzinkę dbają, bo pożytek i radość z nich wielką mają”

 

 Uczestnicy konkursu:

      Do konkursu organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrzeszowie. Udział w konkursie jest dobrowolny, a uczestnicy dostarczają prace do biblioteki indywidualnie  (bez angażowania nauczycieli, wychowawców).

        Tematykę konkursu można przedstawić dwoma sposobami:

Uczniowie klas I – III:

- praca plastyczna wykonana w dowolnej technice

Uczniowie klas III – VIII:

- prezentacja multimedialna

 Zasady konkursu:

A.  Konkursowe prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice ( np. malarstwo, rysunek, wyklejanka, techniki mieszane,  makieta, książeczka) .

- Prace muszą być wykonywane indywidualnie i SAMODZIELNIE.

-  Prace konkursowe muszą posiadać informację o autorze ( imię i nazwisko, klasa )

B. Prezentacja multimedialna zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice).

- Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.

- Na pierwszym slajdzie należy zamieścić tytuł i nazwisko autora prezentacji.

- W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.

- Praca multimedialna powinna zawieraćminimum- 5, maksimum - 15  slajdów

 Miejsce i termin składania prac:

 • Prace plastyczne i prezentacje  należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do biblioteki szkolnej.
 • Prezentacje multimedialne można dostarczyć na płycie CD lub pendrive do biblioteki szkolnej -  organizatora konkursu lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Prace przyjmowane będą do dnia 20.11.2020r.
 • Wyniki ogłoszone zostaną 30.11.2020r.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • Wyniki  konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i na drzwiach biblioteki, a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej.
 • Prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych kl. I-III oraz kl. III-VIII.

 Komisja będzie najwyżej oceni prace:

 • które temat ujęły w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

Zwróci także na uwagę na:

 • estetykę,
 • samodzielność pracy,
 • zawartość prezentacji,
 • grafikę i całą szata graficzna,
 • efekt wizualny,
 • przejrzystość,
 • techniczną poprawność wykonania.

 Na uczestników konkursu czekają nagrody.  

       Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.  Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę i zamieszczenie jej na stronie internetowej  i Facebooku szkoły.

 

Organizator – biblioteka szkolna

Podobne Artykuły

Informacje

Nasza szkolna strona jest w trakcie przebudowy.

Część materiałów nadal dostępnia jest na starej stronie. kopia.sp2ostrzeszow.pl

Przepraszamy za utrudnienia.

 

W naszej Galerii