Smaller Default Larger

godziny otwarcia

Świetlica szkolna czynna jest w godz. 630 - 1600

 

w bieżącym roku szkolnym 2020/2021

zapisy do świetlicy oraz na obiady będą dokonywane w formie elektronicznej
 

Kartki uczniowie otrzymają od wychowawców.

...

(link do formularzy zostanie przesłany poprzez dziennik LIBRUS)

 

 należy dokonywać przelewm na konto: (nr konta zostanie podany wkrótce)

 

Za obiady, które były zapłacone i niewykorzystane w poprzednim roku szkolnym, pieniądze zostaną rozliczone na obiady w bieżącym roku szkolnym.

.....

 1. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
 2. Stołówka zapewnia posiłki przygotowywane przez pracowników kuchni w formie dwudaniowego obiadu.
 3. Zapisy uczniów na obiady dokonuje się po złożeniu "Karty zgłoszenia dziecka na obiady" drogą elektroniczną.
 4. Uczniowie mogą korzystać z obiadów zapisując na dany miesiąc lub na wyznaczone dni  tygodnia.
 5. Korzystanie z dożywiania jest odpłatne według ustalonych stawek przez dyrektora szkoły  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady do 20 dnia każdego miesiąca
 7. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów stawka za posiłki może ulegać zmianom po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 8. Każdy korzystający z dożywiania ma możliwość dokonania odpisu za niewykorzystany(e) obiad(y) pod warunkiem zgłoszenia dzień wcześniej nieobecności lub do 8.00 tego samego dnia w stołówce szkolnej. Zgłoszeń może dokonywać rodzic (opiekun prawny) telefonicznie oraz uczeń za zgodą rodziców. Odpis realizowany jest w następnym miesiącu.
 9. W przypadku, gdy uczeń lub rodzic, opiekun prawny dokonując wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w określonych dniach tygodnia, kierownik świetlicy nalicza opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.
 10. Rezygnację z obiadów w nowym miesiącu należy zgłosić najpóźniej do ostatniego dnia upływającego miesiąca przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca dożywiania.
 11. Brak zgłoszenia rezygnacji z obiadów oznacza, że dany uczeń jest traktowany jak osoba stołująca się, której rodzic (opiekun prawny) powinien uregulować należności za obiady.
 12. Posiłki w stołówce wydawane są w godzinach 12.25-16.00
 13. Przed okienkiem wydawania obiadów obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 14. Każdy ma możliwość zapoznania się z jadłospisem na daną dekadę, który wywieszony jest na tablicy informacyjnej w stołówce.
 15. Wszystkich korzystających ze stołówki obowiązują  karnety obiadowe.

W listopadzie w naszej świetlicy rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Szczególne brawa kierujemy pod adresem Oli Puchały, która zdobyła pierwsze miejsce.

Kolejne miejsca zajęły:

II- Julka Chmielina- Badura 
III- Sandra Kątna
IV- Natasza Szymczak
V- Wiktoria Gilar

Przez cały miesiąc dzieci wykonały wiele wspaniałych prac, przygotowując świetlicę na DZIEŃ OTWARTY. Wszystkie dzieła znajdują się w galerii, zapraszamy do oglądania.

W grudniu piekliśmy pierniki, pisaliśmy listy do Świętego Mikołaja, robiliśmy wielkoformatowe prace zimowe – choinki, bombki oraz inne ciekawe świąteczne ozdoby. Dzieci miały okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne podczas śpiewania kolęd. 

W październiku, w naszej świetlicy, wiele się działo. Uczniowie wykonywali laurki dla nauczycieli z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ, które 13 października, rozdały nauczycielom. Został ogłoszony konkurs plastyczny. Świetliczanie mają za zadanie wykonać portret ulubionej Pani/Pana ze szkoły bądź swojej Pani. Wszystkim życzymy powodzenia, przypominany, że termin oddawania prac przypada na 31 października. Zapraszamy do oddawania głosów na swoich faworytów! ;) -

Lidia Bochyńska

W dniach 28-29 września w świetlicy szkolnej odbywał się DZIEŃ CHŁOPCA. Uczniowie mieli okazję zmierzyć się w takich konkurencjach jak : „kłopotliwe tańce”, „znikające krzesła”, „rodzina idzie do zoo”, „walka o balon” . Wśród nagrodzonych znaleźli się, między innymi : Franek Chowański, Amelia Graf, Antoś i Staś Nieruchalscy, Tobiasz Weiss, Zuzia Poprawa, Nikodem Gawron, Oliwier Kubiak,  Patryk Słowiński. Uczniowie podjęli próbę zdobycia „orderu uśmiechu.” Każdy chętny musiał, z uśmiechem, wypić kilka kropel cytryny Wszystkim się udało. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy mogli liczyć na słodki upominek.

- Lidia Bochyńska