Smaller Default Larger

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - KLASY I-III

zobacz

 

JĘZYK POLSKI

klasa IV     klasa V    klasa VI     klasa VII     klasa VIII

 

JĘZYK ANGIELSKI

klasy IV-VIII

 

JĘZYK NIEMIECKI

klasa VII     klasa VIII

 

HISTORIA

klasa IV    klasa V    klasa VI    klasa VII    klasa VIII    

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Zobacz

 

MATEMATYKA

klasa IV    klasa V    klasa VI    klasa VII    klasa VIII   

 

INFORMATYKA

klasa IV     klasa V     klasa VI     klasa VII     klasa VIII

 

GEOGRAFIA

klasa V      klasa VI      klasa VII     klasa VIII

 

BIOLOGIA

klasa V     klasa VI      klasa VII    klasa VIII

 

CHEMIA

klasa VII    klasa VIII

 

FIZYKA

klasa VII     klasa VIII

 

WYCHOWANIE-FIZYCZNE

klasy IV-VIII

 

TECHNIKA

zobacz

 

RELIGIA

klasa IV    klasa V     klasa VI     klasa VII     klasa VIII

 

PRZYRODA

klasa IV