Smaller Default Larger

W tym roku przygotowaliśmy 5 tematycznie zamkniętych, czterogodzinnych spotkanie w CWINT, które będą odbywały się w godzinach 10.00-14.00 oraz nocnych obserwacyjnych warsztatów astronomicznych. Poszczególne warsztaty mają swój główny temat przewodni oraz obejmują dodatkowe zagadnienia związane z Kosmosem i obserwacjami astronomicznymi. Będzie można więc wziąć udział w całym pełnym cyklu
5 spotkań (od poniedziałku do piątku, po dwa terminy w lipcu i sierpniu) lub w konkretnym pojedynczym czy kilku spotkaniach w dogodnym dla siebie czasie. Nocne obserwacje astronomiczne będą na bieżąco uzgadniane z uczestnikami warsztatów.
Szczegóły w załączonym pliku. ZOBACZ
SERDECZNIE ZAPRASZAM!