Smaller Default Larger
18 maja to rocznica urodzin Karola Józefa Wojtyły - Błogosławionego Papieża Jana Pawła II. W dniu tym, Gimnazjum nr 2 imienia Karola Wojtyły w Ostrzeszowie obchodziło swoją uroczystość - Dzień Patrona Gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Chrystusa Króla. Następnie odbyła się cześć artystyczna poświęcona drodze życiowej Błogosławionego Papieża Jana Pawła II do świętości.
W uroczystości udział wzięli: Poseł RP Wojciech Ziemniak, przedstawiciele władz samorządowych MiG Ostrzeszowa, duchowni, nauczyciele Gimnazjum, filateliści ostrzeszowscy oraz młodzież Gimnazjum.
Rozstrzygnięto konkurs, wcześniej ogłoszony na projekt kartki pocztowej pt. Patron Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. Konkurs został zorganizowany wspólnie przez Gimnazjum nr 2 i Koło PZF w OCK w Ostrzeszowie. Laureatem konkursu został uczeń klasy 2a - Jacek Staszewski. Kartka ta została wydana przez Pocztę Polska i dostępna jest do nabycia w Urzędzie Pocztowym w Ostrzeszowie.
Podczas uroczystości dokonano wręczenia laureatowi konkursu, dyplomu i nagrody rzeczowej w postaci aparatu fotograficznego. Dodatkowo wyróżniono dwie osoby dyplomami i nagrodami książkowymi.
W program obchodów włączyło się Koło PZF przy OCK w Ostrzeszowie, prezentując na terenie Gimnazjum wystawę filatelistyczna pt. „Mój Patron Papież Jan Paweł II”.
Otwarcia wystawy filatelistycznej poświęconej Patronowi Gimnazjum dokonał poseł RP Wojciech Ziemniak w asyście księdza rekolekcjonisty i Pani Dyrektor Gimnazjum.
W prezentacji wystawy udział wzięli filateliści: Marek Szymański - Okręg Kaliski, Wiktor Bystry, Henryk Dembski, z Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego, oraz FOTO STUDIO Grażyny Nelec z Ostrzeszowa.
Było to kolejne zaangażowanie się Koła Polskiego Związku Filatelistów działające przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury, a działające obecnie w strukturach Oddziału PZF Zabrze, w promocjęfilatelistyki na swym terenie.