Smaller Default Larger

 

Po odzyskaniu niepodległości pierwsza polska szkoła w Ostrzeszowie rozpoczęła działalność w maju 1919 r. Jej organizacją zajęli się nauczyciele prowadzący tajne nauczanie w okresie panowania pruskiego. Początkowo nauka odbywała się w tzw. "białej szkole". W latach 20-tych podjęto budowę nowego budynku szkolnego, który ukończono w 1928 r. Okazały gmach w stylu klasycystycznym, z dwoma ryzalitami po bokach z wejściami, powstał przy ulicy Piastowskiej na gruntach pozostawionych przez niemieckich mieszkańców. Październik 1928 roku uczniowie i nauczyciele przy dźwiękach orkiestry miejscowego Seminarium Nauczycielskiego pomaszerowali do nowego gmachu szkolnego przy ul. Piastowskiej. Przed wejściem do szkoły witał wszystkich kierownik Franciszek Szczepański. Aktu nadania imienia dokonał wicekurator Kuratorium Oświaty i wychowania w Kaliszu mgr inż. Kazimierz Adamski. Wręczył także dyrektorowi dokument potwierdzający prawo posiadania sztandaru, sztandaru na który młodzież złożyła ślubowanie, odebrali z rąk przedstawicieli Komitetu rodzicielskiego. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości przeszli do gmachu szkoły, gdzie odsłonięto tablice: "Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej" oraz imię nadano w 50 rocznicę istnienia szkoły (1928 do 1978).

Nad właściwą realizacją inwestycji miała czuwać powołana w dniu 13 września 1982 roku Rada budowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie. Prace budowlane postępowały w szybkim tempie. Już 24 listopada 1982 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Ten ważny dokument został umieszczony w murach fundamentowych. Budowa trwała dwa lata i zakończyła się w połowie sierpnia 1984 roku. Nauczyciele, rodzice i uczniowie przystąpili do zagospodarowania obiektu. Praca musiała przebiegać bardzo szybko, ponieważ zgodnie z decyzją Kuratora oświaty i wychowania w Kaliszu 1 września odbyła się w naszej szkole wojewódzka inaugaracja roku szkolnego.

Uchwałę o utworzeniu gimnazjum podjęła Rada Miejska w Ostrzeszowie w dniu 11 marca 1999 roku. Dyrektor rozpoczął kompletowanie kadry pedagogicznej. Pierwsze spotkanie nauczycieli mających podjąć pracę w gimnazjum odbyło się 30 czerwca 1999 roku. Pierwsze oficjalne posiedzenie Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie odbyło się 1 września 1999 roku, stanowiło ją 22 nauczycieli. Przyszedł również czas na patrona, którym był Karol Wojtyła. Kandydatury na patrona zgłaszali uczniowie poszczególnych klas, nauczyciele oraz rodzice. Było wiele propozycji, spośród których wyłoniono kandydatów. Sylwetki ich zostały zaprezentowane uczniom na lekcjach oraz wystawie szkolnej. W wyniku głosowania przez wszystkie grupy społeczne szkoły wybrano kandydaturę Karola Wojtyły. Takiego właśnie patrona powinna mieć młodzież. Człowieka, którego osobowość jak i wielki i niekwestionowany autorytet, a jednocześnie skromność pomoże wychować często zbuntowanych nastolatków.

Do najbardziej znaczących wydarzeń minionego siedemdziesięciolecia należy zaliczyć budowę hali sportowej.
Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Dyrektor Gimnazjum Pan Zbigniew Jański, ówczesna dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Pani Grażyna Możdzanowska oraz Pani Iwona Wiorek zaangażowany rodzic i przyjaciel szkoły.
Już wcześniej inni zauważyli potrzebę polepszenia bazy sportowej naszej szkoły.
14 kwietnia 2000 roku powołane zostało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju bazy sportowej i dydaktycznej przy Szkole Podstawej nr 2 i Gimazjum nr 2 w Ostrzeszowie.

 

Ku pamięci Dyrektorów:

Franciszek Szczepański 1928-1932
Olga Sojowa 1932-1939, 1945-1950
Jan Kaczmarek 1950-1965
Zygmunt Żurawski 1965-1988
Ryszard Kalina 1988-1991
Krystyna Rajska 1991-1996
Zbigniew Jański 1996-1999
Jerzy Kurzawa 1999-nadal

 

Przedstawiamy krótke prezentacje przygotowane z okazji 90-lecia naszej "dwójki" obchodzonego w październiku 2018 r.

zobacz prezentację nr 1 - do 1999 roku

zobacz prezentację nr 2 - 1999 - 2017