Smaller Default Larger

...

Partnerzy projektu - Polska, Litwa, Turcja i Rumunia chcą podnieść świadomość uczniów na temat tego, jak ważny jest sport w naszym współczesnym życiu codziennym, zwłaszcza gdy wielu nastolatków uzależnia się od mediów społecznościowych, co prowadzi do izolacji społecznej, otyłości i często powoduje depresje, które mogą nawet doprowadzić do samobójstwa.

Celem projektu jest wzmocnienie znaczenia sportu jako alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, nawiązywania przyjaźni, dbania o kondycję,

motywację, energię i poczucie własnej wartości, a także kluczowy element zdrowego stylu życia.

Działania projektu mają przyczynić się do osiągnięcia celu - podniesienia świadomości uczniów na temat sportu, w tym także jego wad i związanych z nimi zagrożeń, poprawić umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, pomóc uczniom w dzieleniu się wiadomościami na temat ich kultury.

Uczniowie będą współpracować w celu analizy i projektowania zajęć sportowych, które poprawią ich umiejętności zespołowe, współpracę międzykulturową, wyobraźnię, umiejętności podejmowania decyzji oraz krytycznego myślenia i kreatywności.

Rezultaty projektu obejmą umiejętności, wiedzę i postawy zdobyte przez uczniów i określone w opisie każdej wymiany i zgodnie z zaplanowanymi celami, efektywną współpracę między uczniami i nauczycielami, wzrost samooceny, umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku, umiejętność wyrażania i uzasadniania swoich opinii, lepszą świadomość różnic i podobieństw między krajami zaangażowanymi w projekt.

Rezultaty projektu obejmą prezentacje uczniów, filmy, artykuły medialne, plakaty, materiały z warsztatów przygotowane przez ekspertów a także przez uczniów, ankiety skierowane do uczniów, wyniki ankiet, platformy upowszechniania projektu, przewodnik dla nauczycieli do wykorzystania podczas projektu, lekcje oparte.

Produkty końcowe będą zawierać e-book, kalendarz, fotorelację i film / filmy wykonane przez uczniów.