Smaller Default Larger

PROCEDURY  ZACHOWANIA  BEZPIECZEŃSTWA W  BIBLIOTECE  SZKOLNEJ  W  CZASIE NAUKI STACJONARNEJ

  1. W bibliotece otwarta jest wyłącznie wypożyczalnia  (codziennie od 8.00 do 15.00).

  2. W wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie 3 osoby (do liczby tych osób nie wlicza się nauczycieli bibliotekarzy).

  3. Zawieszona jest działalność czytelni.

  4. Każda osoba po wejściu do biblioteki zobowiązana jest do dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy wejściu do biblioteki).

  5. Odstęp między użytkownikami biblioteki powinien wynieść 1,5 m

  6. Przyjmowane książki podlegają kwarantannie (48 godzin).

  7. Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone, a części wspólne dezynfekowane.   

  8. Zachęcamy do zamawiania książek on-line przez system Librus e-biblio ( zakładka KSIĄŻKA lub strona szkoły e-biblio)

  9. Procedury obowiązują do odwołania.