Smaller Default Larger

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2021r. jest

„Budowanie  sprawiedliwszego i  zdrowszego  świata dla wszystkich”.

Motyw przewodni dotyczy obecnej sytuacji epidemiologicznej i działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa .

Temat podkreśla znaczenie służby zdrowia, dostępu  do leczenia, a przede  wszystkim rolę personelu medycznego w czasie pandemii.

Działania zmierzające do powyższego celu może podejmować każdy z nas poprzez promocję zdrowego stylu życia, zachęcanie do badań profilaktycznych i dbanie o zdrowie (fizyczne i psychiczne) własne i swoich najbliższych.

Światowy Dzień Zdrowia inspiruje do działań na skalę globalną. Jest wezwaniem
do budowania bardziej sprawiedliwego i zdrowszego świata – wszędzie i dla wszystkich!

Zdrowie jest prawem a nie przywilejem.  Hasło Światowego Dnia Zdrowia jest początkiem całorocznej kampanii WHO, która ma na celu zwrócenie uwagi świata na problem równości w zdrowiu. Zwycięstwo nad pandemią COVID-19 może być początkiem nowego, globalnego ładu, który zajmie się problemem ubóstwem oraz będzie promować bardziej sprawiedliwy podział zasobów światowych, poprawi bezpieczeństwo żywnościowe i odwróci bieg zmian klimatycznych.

Żródło: https://www.gov.pl/web/psse-poznan/swiatowy-dzien-zdrowia-2021