SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2

im. Marii Dąbrowskiej

w Ostrzeszowie

Zadzwoń do nas:

627 320 649

Złota Księga Absolwentów - 2007/2010

a

Kamila Łazarska - uczennica klasy 3a

 (wychowawca - P.Tomkowiak)

średnia ocen - 5,33;
zachowanie - bardzo dobre

* laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki 2010 i Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki w roku 2009
* finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematczynego w 2010r.
* aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły poprzez udział w akcjach charytatywnych, drzwiach otwartych oraz jubileuszu 10-lecia szkoły
* wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym: Kangur
* laureatka V Olimpiady matematycznej Gimnazjalistów

a

Katarzyna Urban - uczennica klasy 3a

 (wychowawca - P.Tomkowiak)

średnia ocen - 5,47
zachowanie - wzorowe

* laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Biologii
* uczestniczka etapów rejonowych Wojewódzkich Konkursów z Chemii i Matematyki
* uczestniczka konkursu chórów szkolnych w Poznaniu
* aktywnie pracowała na rzecz szkoły, poprzez udział w akcjach charytatywnych i akademiach oraz na rzecz klasy jako wiceprzewodnicząca samorządu klasowego
* współautorka wyróżnionego projektu edukacyjnego :”Opowiem Ci o wolnej Polsce”

 

a

Konrad Wojtasik - uczeń klasy 3a

 (wychowawca - P.Tomkowiak)

średnia ocen - 5,53
zachowanie -  wzorowe

* finalista Wojewódzkich Konkursów z Matematyki i Fizyki w 2010r.
* laureat III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Bóbr”
* finalista Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Pollogia 10
* uczestnik wojewódzkich konkursów szachowych drużynowych i indywidualnych
* brał udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu z Biologii
* aktywnie pracował na rzecz szkoły, poprzez udział w uroczystościach szkolnych

 

a

Marcin Franc - uczeń klasy 3a

(wychowawca - P.Tomkowiak)

średnia ocen - 5,33
zachowanie - bardzo dobre

* laureat I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady wiedzy o Internecie : ”Dialnet Masters”
* uczestnik etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego
* aktywnie uczestniczył w życiu szkoły poprzez udział w akademiach i przedstawieniach oraz Dniach Kultury Szkolnej
* współtwórca dwóch wyróżnionych projektów edukacyjnych :”Istniejemy póki ktoś o Nas pamięta”

 

 

a

Marta Kapała - uczennica klasy 3a

 (wychowawca - P.Tomkowiak)

średnia ocen - 5,27
zachowanie - wzorowe

* uczestniczka etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego oraz konkursu chórów szkolnych w Poznaniu
* finalistka mistrzostw powiatu i rejonu w drużynowym badmintonie dziewcząt dla szkół gimnazjalnych, trzecie miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegach na orientację
* aktywnie uczestniczyła w życiu klasy i szkoły poprzez udział w akcjach charytatywnych
* współautorka trzech wyróżnionych projektów edukacyjnych pod hasłem : „Opowiem Ci o wolnej Polsce”

 

a

Maciej Śniegocki - uczeń klasy 3a

(wychowawca - P.Tomkowiak)

średnia ocen - 5,47
zachowanie - bardzo dobre

* aktywnie uczestniczył w życiu szkoły poprzez udział w licznych uroczystościach szkolnych
* finalista Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego
* uczestnik konkursu matematycznego Kangur oraz międzygimnazjalnego konkursu ortograficznego
* uczestnik i laureat wielu konkursów informatycznych , w tym: certyfikat ECDL 2010
* bardzo zdolny plastyk - brał udział w licznych konkursach

 

 

 

a

Paweł Ścierski - uczeń klasy 3a

(wychowawca - P.Tomkowiak)

średnia ocen - 4,87
zachowanie - wzorowe

* uczestnik etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z Geografii
* laureat II miejsca w konkursie wiedzy geologiczno-środowiskowej organizowanym przez dolnośląski oddział Państwowego Instytut Geologicznego
* przewodniczący samorządu szkolnego w roku 2009/2010
* aktywnie uczestniczył w życiu szkoły poprzez prowadzenie wszystkich uroczystości szkolnych
* współautor wyróżnionego projektu edukacyjnego :”Opowiem Ci o wolnej Polsce”
* laureat I miejsca w rozgrywkach powiatowych w piłkę plażową

 

a

Piotr Staszewski - uczeń klasy 3a

(wychowawca - P.Tomkowiak)

średnia ocen - 5,07
zachowanie - bardzo dobre

* udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
* laureat II miejsce w konkursie wiedzy geologiczno-środowiskowej organizowanym przez oddział dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego
* I miejsce w mistrzostwach powiatu w plażowej piłce siatkowej
* V miejsce w finale mistrzostw powiatu w plażowej piłce siatkowej
* II miejsce w mistrzostwach powiatu w piłce halowej
* I miejsce w diecezjalnym konkursie recytatorskim
* I miejsce w konkursie recytatorskim: ”Jak kamień z serca”
* sukcesy w Dniach Kultury Szkolnej
* laureat w konkursie na okolicznościową kartkę pocztową z okazji 750 lecia Ostrzeszowa organizowanym przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury

a

Jagoda Kiereta - uczennica klasy 3b

(wychowawca - W.Nowińska)

średnia ocen - 5,20
zachowanie - wzorowe

Ukończyła szkołę z wyróżnieniem.
Reprezentowała szkołę w wielu konkursach.
Czynnie uczestniczyła w licznych programach artystycznych.
Z zaangażowaniem organizowała życie szkoły i klasy. W latach 2007-2009 była członkiem Samorządu Uczniowskiego. Przez trzy letni okres nauki w Gimnazjum sumiennie wykonywała powierzone funkcje w klasie, tj. skarbnik, przewodnicząca klasy. W roku 2009/10 reprezentowała Gimnazjum i przyczyniła się do sukcesu szkoły w przeglądzie „Dni Kultury Szkolnej”. Zastępca redaktora naczelnego szkolnej gazety CRESCENDO

Jej największe osiągnięcia, to:
- Udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,
- II miejsce w woj. wielkopolskim za projekt edukacyjny „Istniejemy póki ktoś o nas pamięta” ,
- II miejsce w Małej Olimpiadzie Polonistycznej
- III miejsce w przeglądzie grup tanecznych z okazji „Dni kultury Szkolnej”.

 

a

Kinga Gładysz - uczennica klasy 3b

(wychowawca - W.Nowińska)

Ukończyła szkołę z wyróżnieniem oraz wzorowym zachowaniem, średnia ocen 5,00.
W Gimnazjum dała się poznać jako osoba o wielkim sercu a dowodem na te słowa jest Jej liczny udział w przeróżnych akcjach charytatywnych („Uśmiech dziecka na Święta”, „Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka” organizowany przez Samorząd Uczniowski, praca społeczna w WOŚP – Jurka Owsiaka, praca w wolontariacie, gdzie pomagała bezinteresownie młodszym od siebie koleżankom i kolegom). Oprócz tego była aktywnym organizatorem życia szkoły i klasy. Godnie reprezentowała Gimnazjum w konkursie wiedzy o Norwegii oraz podczas występów artystycznych z okazji Dni Kultury Szkolnej, Drzwi Otwartych szkoły. Tym samym przyczyniła się do sukcesów szkoły i w jej promocji. W latach 2009/10 współredagowała gazetkę szkolną „Crescendo”.

 

a

Piotr Graumiler - uczeń klasy 3b

 (wychowawca - W.Nowińska)

Ukończył szkołę z wyróżnieniem oraz wzorowym zachowaniem, średnia ocen 4,86.
Przez trzy letni okres nauki w Gimnazjum czynnie angażował się w życie szkoły i klasy. Współredagował gazetę szkolną Crescendo oraz gazetę „3/4”. Był członkiem Koła Przyjaciół Biblioteki. Ukończył kurs wolontariatu i aktywnie działał na tym polu.
Jego największe osiągnięcia, to:
- Udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego,
- I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek – Kobyla Góra.

 

 

a

Monika Rudnik - uczennica klasy 3d

(wychowawca - H.Komorowska)

* wypracowała średnią ocen 5,47
* ma wzorowe zachowanie i jest osobą o wysokiej kulturze osobistej
* przez trzy lata sumiennie wywiązywała się z funkcji przewodniczącej klasy
* brała udział w licznych konkursach szkolnych
* aktywnie uczestniczyła w życiu klasy i szkoły biorąc udział w szkolnych akademiach i uroczystościach

 

 

 

a

Katarzyna Czekalska - uczennica klasy 3d

 (wychowawca - H.Komorowska)

* uzyskała średnią ocen 5,0 i zachowanie wzorowe
* zakwalifikowała się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
* uczestniczyła w licznych konkursach
* była bardzo zaangażowana w życie klasy i szkoły

 

 

 

 

a

Olga Jędrzejak – uczennica klasy 3e

(wychowawca - I.Jędrzejewska)

* uzyskała bardzo wysoką średnią 5,27
* zachowanie wzorowe
* finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w 2010r;
* brała udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
* redaktor naczelny szkolnej gazety „Crescendo”
* członek pocztu sztandarowego
* aktywnie uczestniczyła w szkolnych akcjach charytatywnych „Uśmiech dziecka na Święta”
* sumiennie wywiązywała się z funkcji klasowego skarbnika

 

a

Magdalena Lamek – uczennica klasy 3e

(wychowawca - I.Jędrzejewska)

* uzyskała bardzo wysoką średnią ocen-5,33
* zachowanie wzorowe
* finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w latach 2008,2009 i 2010
* laureatka I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego
* uczestniczka etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
* aktywnie uczestniczyła w życiu klasy
* pomagała w szkolnych akcjach charytatywnych

 

 

a

Szymon Wajerowski – uczeń klasy 3e

(wychowawca - I.Jędrzejewska)

* uzyskał wysoką średnią ocen -5,27
* zachowanie wzorowe
* chorąży szkolnego pocztu sztandarowego
* brał udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
* laureat II miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie Chemicznym „Chemia bez tajemnic” w roku 2010
* aktywnie uczestniczył w organizacji licznych szkolnych akademii
* wspomagał prowadzenie szkolnej strony internetowej

 

 

 

a

Alicja Mucha- uczennica klasy 3e

(wychowawca - I.Jędrzejewska)

* uzyskała średnią ocen 4,93
* ma wzorową ocenę z zachowania
* jest członkiem szkolnego pocztu sztandarowego
* brała udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
* uczestniczyła w szkolnych akcjach charytatywnych

 

 

 

a

Aleksandra Raszewska- uczennica klasy 3e

 (wychowawca -  I.Jędrzejewska)

* uzyskała średnią ocen 4,80
* ma wzorowe zachowanie
* jest uczennicą o wysokiej kulturze osobistej
* uczestniczyła w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
* Utalentowana plastycznie, laureatka konkursów m.in.przeglądu w ramach Dni Kultury Szkolnej oraz laureatka 2 miejsca w Powiatowym Konkursie Plastycznym „70 rocznica zbrodni katyńskiej”
* Współorganizatorka życia klasy;

 

 

a

 

Podobne Artykuły

Informacje

Nasza szkolna strona jest w trakcie przebudowy.

Część materiałów nadal dostępnia jest na starej stronie. kopia.sp2ostrzeszow.pl

Przepraszamy za utrudnienia.

 

W naszej Galerii