Smaller Default Larger

Regulamin konkursu plastycznego
dla klas I-III

WIELKANOCNA  OZDOBA

Cele konkursu:

- zachowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Wielkanocy,
- popularyzacja twórczości własnej,
- uwrażliwienie dzieci na wartość sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych,
- prezentacja najciekawszych prac oraz konfrontacja osiągnięć plastycznych uczniów.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I-III.
2. Forma: przestrzenna, technika: dowolna
3. Kryteria oceny: oryginalność, samodzielność, walory artystyczne, materiał użyty do pracy, estetyka wykonania.
4. Z jednej klasy mogą wpłynąć maksymalnie 3 ozdoby.
5. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą:
               imię i nazwisko dziecka, klasa.
6. Prace należy składać do 11.04.2019r. w sali nr 38 lub w świetlicy.

Do konkursu dopuszczone zostaną tylko prace wykonane samodzielnie!

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!!!

                                                                                      Mały Samorząd Uczniowski: Dorota Adamska, Kinga Mrugalska