Smaller Default Larger

 Nasza szkoła jest otwarta na Wasze opinie dotyczące
jej funkcjonowania, dlatego zachęcamy do dzielenia się
swoimi uwagami i spostrzeżeniami.

Dyrekcja

Rada Rodziców informuje, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie u Pań sekretarek oraz na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie Bank SBL Kępno O/Ostrzeszów

Nr konta: 90 8413 0000 0116 7209 5000 0001

Wysokość składki 50 zł

 

L.p.

Tematyka

Termin

1

Spotkanie organizacyjne - ogólne i z wychowawcami klas

12 i 13.09.2018r.

2

Zebranie organizacyjno wyborcze Rady Rodziców.

20.09.2018r.

3

Spotkania śródokresowe - zbiorowe. Zebranie RR

15.11.2018r.

4

Indywidualne spotkania z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów (szczególnie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

12.12.2018r.

5

Przekazanie informacji o ocenach za I okres roku szkolnego 2018/2019

2.01.2019r.

6

Wywiadówka.  Analiza osiągnięć zespołu klasowego i wyniki indywidualne - zbiorowe. Zebranie RR.

10.01.2019r.

7

Spotkanie śródokresowe - zbiorowe. Zebranie RR

28.04.2019r.

8

Indywidualne spotkania z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów (szczególnie rodziców uczniów zagrożonych otrzymaniem ocen niedostatecznych

15.05.2019r.

 

9

Przekazanie informacji o ocenach końcoworocznych

5.06.2019r.

 

Rada Rodziców wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie serdecznie zaprasza na Wieczorek Karnawałowy Dwójki, który odbędzie się 20.01.2018r.

W programie przewidujemy:

* miłe upominki na powitanie
* pyszne, bogate menu Restauracji Cegiełki Szklarka Myślniewska
* aukcje rękodzieła wykonanego przez Uczniów naszej szkoły
* prowadzenie imprezy przez sprawdzonego DJ-a
* Walczyk Czekoladowy

Cena: 200zł od pary. Zapisy: u p. Małgosi w sekretariacie szkoły (już jest możliwość ich dokonywania) w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2018r. Ilość miejsc ograniczona. Cały dochód zostanie przeznaczony na dzieci i młodzież naszej szkoły, a w szczególności na oprawę Dnia Dziecka

L.p.

Wydarzenia

Terminy

1.    

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31.12.2017r.

2.    

Zakończenie I  okresu

28.01.2018r.

3.    

Ferie zimowe

12.02 – 25.02.18 r

4.    

Rekolekcje Wielkopostne

termin do ustalenia

5.    

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 3.04.2018r.

6.    

Egzaminy gimnazjalne

18 – 20.04.2018r.

7.    

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2.05.2018r. i  1.06.2018r.

8.    

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018r.

9.    

Ferie letnie

23.06 – 31.08.2018r.

 

L.p.

Tematyka

Terminy

1

Ustalanie ocen śródokresowych - ( przed zebraniem 16.11)

do 13 listopada 2017

2

Termin powiadamiania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną      

21 grudnia 2017r.

3

Ustalenie ocen proponowanych za I okres

do 15 stycznia 2018

4

Klasyfikacja za I okres

22 stycznia 2018r.

5

Ustalanie ocen śródokresowych - ( przed zebraniem 26.04)

do 23 kwietnia 2018r.

6

Termin powiadamiania rodziców  o zagrożeniu oceną niedostateczną

17 maja 2018

7

Ustalenie  proponowanych  ocen rocznych 

do 11 czerwca 2018

8

Klasyfikacja roczna

18 czerwca 2018

 

1

Indywidualne  spotkania  z  wychowawcą
i  nauczycielami  przedmiotów wg potrzeb
(zawsze od  17.00 – 18.00)

pierwszy czwartek wybranych miesięcy:

5 października;
7 grudnia;
4 stycznia;

5 kwietnia;
7 czerwca

2 Zebranie inaguracyjne  14 i 21 września 2017

3

Spotkania  śródokresowe  - zbiorowe. Zebranie RR

16 listopada 2017

4

Wywiadówka.  Analiza  osiągnięć  zespołu  klasowego  i  wyniki  indywidualne  -  zbiorowe. Zebranie RR

24 i 25 stycznia 2018r

5

Spotkanie  śródokresowe  - zbiorowe. Zebranie RR

26 kwietnia 2018r.