Smaller Default Larger
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg

1.

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r. 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r. 

6.

Egzamin gimnazjalny

10 – 12 kwietnia 2019 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17 kwietnia 2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

8.

Ferie letnie - wakacje

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.