Smaller Default Larger

W piątek, 22 lutego,  po raz kolejny odbyło się spotkanie klas I-III w ramach projektu "Szkolne czytanie". Uczniowie przedstawili tym razem dwie legendy: o Warsie i Sawie oraz o warszawskiej syrence.  Cieszymy się, że dzieci bezbłędnie rozwiązały przygotowane karty pracy i wzięły czynny udział we wszystkich przygotowaniach.