Smaller Default Larger

Zapraszamy uczniów klas I-III
do udziału
konkursie recytatorskim

I.  Konkurs organizowany  przez bibliotekę szkolną  i nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej.

II. Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka,
 • rozbudzanie zainteresowań literackich,
 • popularyzacja poezji i rozbudzanie aktywności uczniów poprzez dobrowolny udział w organizowanych konkursach,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.

III. Kategoria wiekowa

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie

IV. Repertuar – dwa wiersze:

- jeden wiersz obowiązkowy:

                     - uczniowie klas I – wiersz Agnieszki Frączek pt. „Coś”,

                     - uczniowie klas II-III – wiersz Agnieszki Frączek pt. „Lodowisko”

(oba wiersze dostępne w szkolnej bibliotece)

- jeden dowolny wiersz wybrany przez recytatora.

V. Regulamin konkursu:

 • każdy uczestnik prezentuje dwa  utwory – jeden obowiązkowy, drugi dowolny  
 • nie dopuszcza się recytowania wierszy z rekwizytami,
 • uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu,
 • ocenie podlegać będzie: 
  - dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie,
  - kultura słowa – staranna wymowa, dykcja,
  - interpretacja – tempo, modulowanie głosem, respektowanie znaków interpunkcyjnych,
  - ogólny wyraz artystyczny,

Warunkiem uczestnictwa w konkursie recytatorskim jest

zapisanie się

u pań w bibliotece

 do 15.03.2019