Smaller Default Larger

19  grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie został rozstrzygnięty konkurs  na prezentację multimedialną pt. „ Tradycje Świat Bożego Narodzenia ”.

 Do konkursu przystąpiło 24  uczniów, którzy przesłali lub dostarczyli 19 prac. Prezentacje zrealizowały następujące cele:
- zainteresowanie uczniów tradycjami bożonarodzeniowymi w Polsce i na świecie,
- umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności twórczych, których inspiracją są Święta Bożego Narodzenia,
- promowanie twórczości.

         Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy – klasy I-III  oraz klasy IV-VIII.

         Prezentacjezachwyciły jury znajomością tradycji bożonarodzeniowych, pomysłowością, szatą graficzną i  kreatywnością.

Komisja stanęła przed ogromnym wyzwaniem i dokonała następującego wyboru. 

W piątek, 20  listopada   drugoklasiści  zostali oficjalnie przyjęci  do grona czytelników . Głównym celem  spotkania   w auli było zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Na  pasowanie zostało zaproszonych  ponad 70  uczniów czterech klas  II wraz z wychowawczyniami.  Zajęcia w auli  przygotowały uczennice klasy 8c  pod kierunkiem pań bibliotekarek.  Uczniowie, którzy wzięli udział w spotkaniu  wykazali się wiadomościami o książkach,  znajomością postaci literackich, a także rozwiązywali  zagadki związane z bohaterami bajek.  

Pierwszym zadaniem  Drugoklasistów, po obejrzeniu krótkiej prezentacji,  było wskazanie miejsca  pobytu zagubionym postaciom  z bajek, czyli biblioteki . Później  uczniowie rozwiązywali zagadki, których bohaterami były postaci z książek dla dzieci.  Kolejnymi  zadaniami  było  podanie  liczby ziaren grochu zamkniętych w słoiku, dopasowanie  bohaterów do tytułów baśni, ułożenie  puzzle – ilustracji  do  „Królewny Śnieżki, oddzielenie  dwóch  rodzajów makaronu  i odszyfrowanie  hasła.

Na zakończenie pierwszej części  spotkania wszyscy uczniowie składając uroczyste przyrzeczenie zobowiązali się do przestrzegania zasad bibliotecznych i szanowania wypożyczonych książek.  Ostatnim punktem uroczystości było  pasowanie wielką zakładką do książki  na pełnoprawnych czytelników przez panią bibliotekarkę.

Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali zakładki do książek , a wychowawczynie dyplomy  uroczystość pasowania dla swoich klas.

Bibliotekarki  SP2

W piątek, 22 lutego,  po raz kolejny odbyło się spotkanie klas I-III w ramach projektu "Szkolne czytanie". Uczniowie przedstawili tym razem dwie legendy: o Warsie i Sawie oraz o warszawskiej syrence.  Cieszymy się, że dzieci bezbłędnie rozwiązały przygotowane karty pracy i wzięły czynny udział we wszystkich przygotowaniach. 

14 lutego 2019r.  z okazji  Święta  Zakochanych  odbył się Walentynkowy  Konkurs  Recytatorski. Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna.

W konkursie wzięło udział  34  uczniów klas 4-7.

Jury  wyłoniło  zwycięzców:

 • kategoria: klasy 4

I miejsce:  Zuzanna Świtoń 4d  i  Agata Kosik 4b
II miejsce: Olga Kędzia 4d  i  Natalia Ślęk 4d
III miejsce: Anna Mądra 4a
Wyróżnienie: Zuzanna Poprawa 4a  i  Maja Grzesiak 4a

 • kategoria: klasy 5

I miejsce:  nie przyznano
II miejsce: Mateusz Smorawski  5d
III miejsce: Zofia Musiał 5a
Wyróżnienie: Natasza Kubiak 5b  i  Malwina Puchała 5b

 • kategoria: klasy 6-7

I miejsce: Sara Jędrzejak 7b
II miejsce: Maja Michalczyk 7c  i  Anna Górska 6b
III miejsce: nie przyznano

Gratulujemy

 

Zapraszamy uczniów klas I-III
do udziału
konkursie recytatorskim

I.  Konkurs organizowany  przez bibliotekę szkolną  i nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej.

II. Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka,
 • rozbudzanie zainteresowań literackich,
 • popularyzacja poezji i rozbudzanie aktywności uczniów poprzez dobrowolny udział w organizowanych konkursach,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.

III. Kategoria wiekowa

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie

IV. Repertuar – dwa wiersze:

- jeden wiersz obowiązkowy:

                     - uczniowie klas I – wiersz Agnieszki Frączek pt. „Coś”,

                     - uczniowie klas II-III – wiersz Agnieszki Frączek pt. „Lodowisko”

(oba wiersze dostępne w szkolnej bibliotece)

- jeden dowolny wiersz wybrany przez recytatora.

V. Regulamin konkursu:

 • każdy uczestnik prezentuje dwa  utwory – jeden obowiązkowy, drugi dowolny  
 • nie dopuszcza się recytowania wierszy z rekwizytami,
 • uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu,
 • ocenie podlegać będzie: 
  - dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie,
  - kultura słowa – staranna wymowa, dykcja,
  - interpretacja – tempo, modulowanie głosem, respektowanie znaków interpunkcyjnych,
  - ogólny wyraz artystyczny,

Warunkiem uczestnictwa w konkursie recytatorskim jest

zapisanie się

u pań w bibliotece

 do 15.03.2019