Smaller Default Larger
 • 5.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 3.jpg

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w Jesiennym Konkursie Recytatorskim

HUMOR W POEZJI

 1. Konkurs organizowany jest przez bibliotekę szkolną we współpracy z nauczycielami języka polskiego.
 2. Cele konkursu:
  • kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka,
  • rozbudzanie zainteresowań literackich,
  • popularyzacja poezji i rozbudzanie aktywności uczniów poprzez dobrowolny udział w organizowanych konkursach,
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.
 3. Repertuar: jeden dowolny wiersz (o charakterze humorystycznym)
 4. Regulamin konkursu:
  • każdy uczestnik prezentuje jeden utwór,
  • nie dopuszcza się recytowania wierszy z rekwizytami,
  • uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu,
  • ocenie podlegać będzie:
   • dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie,
   • kultura słowa – staranna wymowa, dykcja,
   • interpretacja wiersza,
   • ogólny wyraz artystyczny.
  • Uczestnicy konkursu wybiorą swojego laureata, który otrzyma NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI.
  • Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na apelu podsumowującym.
 5. Termin konkursu: 29 października 2020r.(czwartek).
 6. Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy wiekowe(4-6 oraz 7-8)-dokładne godziny rozpoczęcia konkursu oraz miejsce zostaną podane później w zależności od liczby uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie recytatorskim jest zapisanie się u swojego polonisty do 08.10.2020.

Ewentualne pytania można kierować do p. J. Calińskiej lub Doroty Graf-Kierety.

Na 8 lekcji w sali 26 w każdy wtorek(do czasu konkursu) odbywają się spotkania, podczas których ćwiczymy recytację wybranych wierszy.

Jeśli nie wybrałeś jeszcze wiersza lub masz ochotę poćwiczyć-zapraszamy!