Smaller Default Larger
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 4.jpg

...

Szanowni Państwo!

 Od 16, 03.2020r. do 20 04.2020r. trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Mieści i Gminie Ostrzeszów. W związku za sytuacją epidemiologiczną w kraju, prosimy o składanie wniosków (wersja papierowa) o przyjęcie do szkoły w skrzynce umieszczonej przy wejściu głównym.

Skrzynka będzie opróżniana codziennie (od poniedziałku do piątku) po godzinie 15.00

 

Harmonogram rekrutacji:

 • Rejestracja i weryfikacja zgłoszeń obwodowych:

          od 16.03.2020r (godz.12:00). do 20.04.2020r. (godz. 15:00)

 • Rejestracja kandydatów i wybór preferencji w szkołach spoza obwodu (rejonu):

         od 16.03.2020r. (godz. 12:00) do 20.04.2020r.(godz. 15:00)

 • Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych kandydatów:

          do 04.05.2020r.(godz. 12:00)

 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkołach, do których kandydaci zostali zakwalifikowani:

          od 04.05.2020r.(godz. 12:00) do 08.05.2020r.(godz. 15:00)

 • Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc:

          do 11.05.2020r.(godz. 12:00)

 • Rekrutacja uzupełniająca (bezpośrednio w szkołach):

          od 11.05.2020r. (godz. 9:00) do 28.08.2020r.(godz. 15:00)

Trzy kroki do szkoły

KROK 1. Rejestracja zgłoszenia

         Wejdź na stronę www.gminaostrzeszow.podstawowe.vnabor  i kliknij przycisk ,,Zgłoś kandydaturę”. Wpisz numer PESEL lub datę urodzenia, a następnie uzupełnij dane dziecka oraz pozostałe wymagane informacje.

Uwaga! Jeśli system odrzuci wprowadzony numer PESEL, skontaktuj się z dowolną szkołą podstawową w celu wyjaśnienia tej sytuacji. 

KROK 2. Wybór szkół

Sprawdź, czy system prawidłowo podpowiada szkołę obwodową (rejonową) Twojego dziecka.

Uwaga! Jeśli szkoła jest nieprawidłowa, skontaktuj się z właściwą szkołą obwodową w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

Podejmij decyzję, czy chcesz zgłosić dziecko wyłącznie do szkoły obwodowej (rejonowej), czy chcesz brać udział w rekrutacji do innych szkół, spoza obwodu (rejonu).

W przypadku pierwszego wyboru wskaż właściwą opcję, a na końcu rejestracji wydrukuj zgłoszenie, podpisz je i złóż w szkole obwodowej (rejonowej).

W przypadku drugiego wyboru przejrzyj ofert szkół i wybierz te, na których Ci zależy. Ułóż klasy z tych szkół w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. W ten sposób powstanie lista preferencji. 

W obu przypadkach przeczytaj uważnie treść oświadczeń, a następnie podaj hasło, którego będziesz używał do logowania się do systemu. 

Pamiętaj! Z ofertą szkół możesz się zapoznać od 16.03.2020r. od godz. 12:00.

KROK 3. Wydruk wniosku do szkół spoza obwodu (rejonu)

Na zakończenie wystarczy wydrukować i podpisać wniosek oraz zanieść go do szkoły pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Na dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru masz czas do 20.04.2020r. do godz. 15:00

Obwody szkolne

Obwody szkolne od 1 września 2019 r.

Uchwała – Obwody